nydb

خدمات

خدمات

01

تست مواد

کلیه محصولات فقط در صورتی برای مشتریان ما ارسال می شوند که از طرف آزمایشگران ما برای اطمینان از صلاحیت محصولات مشتری دریافت شده باشند ، صلاحیت آنها را تأیید کرده اند.

02

سفارشی

بیشتر محصولات ما سفارشی هستند.
در مورد ورودی فعلی ، می تواند 0.1A-500A AC ، 1mA-5A DC باشد.
در مورد ورودی جریان اثر هال ، این می تواند 20A-2000A AC / DC باشد.
در مورد ورودی ولتاژ ، این می تواند 10V-1000V AC ، 10mV-1000V DC باشد.

03

پشتیبانی فنی

ما می توانیم یک نوع پشتیبانی فنی برای انواع مختلف مورد نیاز محصول ارائه دهیم. علاوه بر این ، ما یک تیم فنی را برای یک برنامه بزرگتر ترتیب خواهیم داد.

01

خدمات مشاوره

تلفن مشاوره و خدمات در تمام 24 ساعت شبانه روز و در 7 روز هفته حفظ خواهد شد.